AVV: de democratische vakbond

Tussentijds wijziging cao op initiatief AVV 

Zelfstandige Klinieken

AVV heeft de laatste tijd veel signalen ontvangen van werknemers van zelfstandige klinieken over de gestegen kosten voor levensonderhoud. De loonstijging in de cao ZKN (met looptijd 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023) is 2,75% voor 2023. Op het moment van afsluiten van de cao, eind 2021, was dit een prima loonsverhoging.

Maar de inflatie is sterk gestegen en eventjes was die zelfs 17%. Daarom krijgen huishoudens twee keer €190,- van de overheid om het energiedeel van de inflatie te compenseren. Ook heeft de overheid recent de fiscale vrijstelling voor de reisonkostenvergoeding opgehoogd. Dit dekt echter de gestegen kosten voor het levensonderhoud nog niet genoeg.

AVV heeft daarom in november, na overleg met ons medezeggenschapsplatform, een brief gestuurd aan ZKN met het voorstel de cao tussentijds te wijzigen. Daar hebben we overleg over gehad met ZKN. De uitkomst van het overleg is, dat ZKN en AVV besloten hebben de cao tussentijds te wijzigen, op twee punten:

  1. De vergoeding reiskosten wordt met ingang van januari 2023 verhoogd van 19 cent per kilometer naar het nieuwe fiscaal vrijgestelde maximum van 21 cent per kilometer.
  2. De in de cao afgesproken loonsverhoging van 2,75% in februari 2023 wordt met 2% extra verhoogd tot 4,75% (ook per februari 2023).

Het duurt nog even voordat we de nieuwe cao-tekst kunnen plaatsen. De loontabellen moeten worden aangepast. Het heeft tijd nodig om dit goed te kunnen doorrekenen.

20 december 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel