AVV: de democratische vakbond

De nieuwe cao is van kracht

Retail non-food

Met ingang van 1 januari 2023 is een nieuwe cao Retail Non-Food van kracht.  
Weliswaar waren we -als vakbonden- niet tot een onderhandelaarsresultaat gekomen, maar werkgeversorganisatie INretail bracht eind december een eindbod uit. In dat eindbod bleek INretail bereid de lonen van werknemers in alle loonschalen te verhogen met 7,46%.  

INretail bleek niet bereid de bovenschaligen een structurele loonsverhoging te geven. Wij vinden dat vreemd, aangezien je met €2.200 bruto per maand al bovenschalig kan zijn. Dat is echt geen vetpot. In elk geval, AVV en de andere bonden waren niet langer bereid om dat te accepteren als onderhandelaarsresultaat. De bovenschaligen staan al te lang op de nullijn. Daarop bracht INretail dus een eindbod uit; daarop was het woord aan de werknemers in de sector.  
Bij de stemming over dit eindbod hebben bijna 1.500 mensen bij ons hun stem uitgebracht, en daarvan heeft 75% voor gestemd. Als we de neutrale stemmen weglaten, dan is zelfs 80% voor.  
Dat is in elk geval een duidelijke uitslag. Hiermee acht AVV zich gemachtigd de cao te ondertekenen.  

Hiermee is de loonstijging van 7,46% op 1 januari voor het overgrote deel van de werknemers een feit. En dan nog de stijging met hetzelfde percentage als waarmee het Wettelijk Minimum Loon stijgt op 1 juli. Zodra we de stemmingsrapportage ontvangen hebben (met daarin de reacties op de open vragen), publiceren we die zoals gewoonlijk weer hier op onze site. 

30 januari 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel