AVV: de democratische vakbond

Stemming verplaatsingsregeling

Brocacef

We hebben eerder met jullie gesproken over het voornemen van werkgever om werkzaamheden te verplaatsen naar een ander distributiecentrum. We hebben jullie ideeën en wensen verzameld. Met jullie wensenlijst hebben we vervolgens gesprekken gevoerd over hoe en op welke wijze een verplaatsingsregeling eruit zou moeten zien. Uit het laatste overleg hierover op 16 januari j.l. is dit voorstel voor de verplaatsingsregeling gekomen. Hier kun je het voorstel lezen.

Jij mag nu je mening geven over dit voorstel. Nu is het aan jullie, de medewerkers in het distributiecentrum van Brocacef, om te bepalen of je het eens bent met dit voorstel. Vanaf donderdag 2 februari 2023 12:00 uur tot en met woensdag 8 februari 2023 12:00 uur kan je stemmen.

Wat houdt de regeling in grote lijnen in?
Deze regeling is van toepassing;

  • op toekomstige verplaatsingen tussen 1 februari 2023 en 31 december 2025 zonder dat hiertoe momenteel aanleiding is;
  • wanneer de reisafstand tussen de oude vestiging en nieuwe vestiging meer dan 30 km bedraagt;
  • op de verplaatsing van distributiecentra Maarssen en Amersfoort naar Amsterdam;

In de regeling die dan op jou van toepassing is, staat:

  • dat er regelingen zijn voor eigen vervoer of reizen per openbaar vervoer, zoals tegemoetkoming reiskosten of een OV-kaart;
  • dat wanneer de reistijd meer dan 1 uur bedraagt, (berekend volgens Google Maps, kortste route) je het aanbod om op de nieuwe locatie te werken mag weigeren;
  • dat wanneer je toch langer dan 1 uur reist, je in de eerste twee jaar in aanmerking kan komen voor een compensatie voor de extra reistijd. De compensatie is 200,– euro bruto per maand in het eerste jaar en 100,– euro bruto per maand in het tweede jaar. Hierna stopt de compensatie;
  • dat er groepsvervoer wordt gefaciliteerd op basis van draagvlak/interesse;  
  • dat er een verhuisregeling bestaat;
  • dat er een retentiebonus beschikbaar is van maximaal 3750,– euro bruto;
  • dat er een vertrekregeling geldt in het geval je langer dan 1 uur moet reizen en er geen passende functie elders binnen Brocacef voorhanden is.

Zoals je zult zien, zijn niet alle suggesties en wensen meegenomen en heeft werkgever een eindvoorstel gedaan. Dit voorstel willen we graag inhoudelijk met jullie bespreken. Dit doen we in een aantal Teams-bijeenkomsten.  
Laat je mening horen over dit voorstel. Hoe je dit het beste kunt doen, hoor je in deze Teams-bijeenkomsten. 

We hebben 4 bijeenkomsten gepland zodat er altijd wel een mogelijkheid is om aan te sluiten. Tijdstippen en de link naar de sessie van jouw voorkeur tref je hieronder aan.  

  Van 13:30 uur – 14:15 uur  Van 15:00 uur – 15:45 uur 
Donderdag 2 februari Klik hier om deel te nemen aan de vergadering   Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  
Maandag 6 februari Klik hier om deel te nemen aan de vergadering    
Dinsdag 7 februari   Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  
31 januari 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel