AVV: de democratische vakbond

Gesprek met werkgever over de toekomst van de kraamzorg

Kraamzorg

Op 29 maart hebben we een gesprek gehad met een grote werkgever binnen de kraamzorg. Naast de werkgever waren ook de betrokken bonden CNV, FNV, FBZ en NU91 aanwezig. Iedere bond had zijn betrokken kaderleden meegenomen. Het gesprek verliep goed en we hebben vooral gesproken over hoe we de volgende cao-onderhandelingen in gaan, en wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de kraamzorg aantrekkelijk blijft voor werknemers maar ook voor hun cliënten. Kortom; wat is de toekomst van de kraamzorg?

Hierbij kwamen onderwerpen als financiering, aantrekkelijkheid van de sector en vernieuwing in de toekomst aan bod. We hebben gesproken over manieren om de werkdruk en ziekteverzuim omlaag te krijgen, waarbij een grote rol voor duurzame inzetbaarheid is weggelegd. Ook praatten we over mogelijkheden om het indicatieprotocol landelijk, in lijn met de capaciteit en op maat voor elke client te maken. Daarnaast bespraken we het vraagstuk hoe grip te krijgen op niet-planbare zorg en waren we het eens met elkaar dat investeren in medewerkers en het vergroten van hun kennis erg belangrijk is.

Door dit gesprek te voeren met elkaar, zorgen we ervoor dat werknemer en werkgever dichter bij elkaar komen. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sector en de gesprekken die worden gevoerd.

Heb je vragen of wil je meer weten over dit gesprek, of het aankomende cao-traject, neem dan contact op met Chantal Klei, je kunt haar ook bellen op 0625183450.

30 maart 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel