AVV: de democratische vakbond

Verhoging contributie

KLM

Op de ledenbijeenkomst van 17 april 2023 heeft AVV het voorstel gedaan de contributie voor actieve leden werkzaam bij KLM en voorheen bij Martinair met ingang van april 2023 te verhogen naar €80 per maand. (Voor gepensioneerden blijft dit €10 per maand.)  

Als redenen hebben wij aangevoerd de onvoorziene hoeveelheid werk die het met zich meebracht, de eveneens grote hoeveelheid incidenten waar KLM ons mee opzadelt, en de helaas veelvuldig benodigde juridische adviezen.  

Het voorstel is met unanieme steun aangenomen.

Je leest hier waarom AVV bij KLM een hogere contributie vraagt dan voor sectoren en bedrijven.

25 april 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel