AVV: de democratische vakbond

Eenmalige uitkering per 1 juni 2023

Retail non-food

Eenmalige uitkering 
Per 1 juni ontving een deel van de medewerkers in de sector Retail non-food een eenmalige uitkering van 2,5% over het loon van juni 2022 t/m mei 2023. Niet alle medewerkers hadden recht op deze uitkering. Je lees hieronder aan welke voorwaarden je moet voldoen voor deze uitkering. 

Wanneer heb ik recht op de eenmalige uitkering? 
Per 1 juni ontvingen medewerkers die per 1 januari 2023 geen cao-loonsverhoging hebben gekregen, en méér verdienen dan het maximum van hun schaal, maar niet meer dan € 4400, een eenmalige uitkering van 2,5% over het loon van juni 2022 t/m mei 2023. Je moet dus wel op 1 juni 2023 in dienst zijn om in aanmerking te komen voor deze eenmalige uitkering. Het totale loon is het loon waarover vakantietoeslag wordt berekend. Voor medewerkers die in dienst zijn gekomen na 1 juli 2022, wordt deze eenmalige uitkering berekend over het moment waarop ze in dienst zijn gekomen tot en met mei 2023. Hierbij geldt dat loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen, bonussen en provisies die van 2 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 gegeven zijn, verrekend mogen worden met deze eenmalige uitkering.

  

Ik ben pas na 1 juni 2023 in dienst gekomen, heb ik dan recht op de eenmalige uitkering? 
Nee, je hebt recht op de eenmalige uitkering als je voor deze datum in dienst bent gekomen en aan de andere voorwaarden voldoet. De uitkering wordt berekend over je loon van juni 2022 t/m mei 2023. Ben je bijvoorbeeld pas in februari in dienst gekomen, dan is deze uitkering een stuk lager dan wanneer al een jaar bij het bedrijf werkt. 

Ik heb het afgelopen jaar, tussen 2 juli 2022 en 30 juni 2023, een bonus gekregen, heb ik dan recht op de eenmalige uitkering? 
De eenmalige uitkering wordt verrekend met bonussen, provisies, loonsverhoging en andere eenmalige uitkeringen. Wanneer deze hoger zijn dan de eenmalige uitkering, krijg je niets. Wanneer ze niet hoger zijn dan de eenmalige uitkering krijg je het resterende bedrag, mits je voldoet aan de andere voorwaarden. 

Ik verdien méér dan het maximum van mijn schaal, maar niet meer dan € 4400, heb ik recht op de eenmalige uitkering? 
Ja, je hebt in dit geval recht op de eenmalige uitkering, wanneer je ook aan de andere voorwaarden voldoet. 

Ik weet het nog steeds niet, mijn situatie staat hier niet bij! 
Twijfel je of je recht hebt op deze eenmalige uitkering of loonsverhoging? Neem dan contact op met onze helpdesk. Zij helpen je uitzoeken of je recht hebt op de uitkering. 

17 juli 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel