AVV: de democratische vakbond

Afwijkend cao-proces Retail non-food

Retail non-food

Bij de sector Retail non-food is AVV samen met andere bonden en de werkgevers begonnen aan het traject voor een nieuwe cao. Die zou in moeten gaan per 1 januari 2024. 

Het is gebruikelijk bij cao-onderhandelingen dat partijen voorstellenbrieven indienen. Maar in dit cao-proces kozen alle partijen ervoor om te onderhandelen te doen via co-creatie. Dat houdt in dat we samen zoeken naar oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden, en niet onderhandelen vanuit vooraf opgemaakte voorstellenbrieven. De reden waarom we voor deze vorm kozen, is de impact op het loongebouw door de stijging van het Wettelijk Minimumloon in 2023 en 2024. De meeste lonen in de sector Retail non-food liggen niet ver boven het WML. Hierdoor leidt dit tot een loonkostenstijging van bijna 25 procent in twee jaar tijd. Dat is voor veel ondernemers niet meer goed op te brengen, mede door andere kostenstijgingen (b.v. huur en energie), terugbetaling van belastingen vanuit de coronaperiode en lagere inkomsten door afgenomen consumentenvertrouwen. 

Omdat werkgevers en vakbonden beide hechten aan het in stand houden van een cao, wordt de komende periode constructief en oplossingsgericht met elkaar overlegd. De nadruk ligt op de onderwerpen ‘loon, loongebouw en knip’ en ‘IOB’. 

Op 16 november praten partijen informeel met elkaar verder. Het formele traject verschuift daarmee wat naar achteren. 

25 oktober 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel