AVV: de democratische vakbond

Reactie AVV naar aanleiding van het meerderheidsakkoord over een nieuwe pensioenregeling detailhandel

Retail non-food

Sociale partners in de sector detailhandel hebben vanwege de Wet Toekomst Pensioen ruim twee jaar overleg gevoerd over een nieuwe pensioenregeling die geschikt zou moeten zijn voor de detailhandel. Op 22 november 2023 hebben werkgevers een meerderheidsakkoord bereikt met FNV, CNV en de Unie. AVV ondertekent dit akkoord niet. Onderstaand op hoofdlijnen legt AVV uit waarom niet. In de bijlage een uitgebreidere reactie met bronverwijzingen.  

  1. Het meerderheidsakkoord gaat uit van een solidaire regeling, waarvan de FNV vooraf had aangegeven dat dit de enige bespreekbare optie is. AVV vindt dat deelnemers in de sector detailhandel, met zijn vele korte contracten en hoge verloop, meer gebaat is met de flexibele premieregeling. Anders gaan veel werknemers meebetalen aan de solidariteitsreserve terwijl ze er nooit iets van terug zien.  
  2. Het meerderheidsakkoord gaat uit van een solidariteitsreserve die (hoofdzakelijk) bedoeld is om de uitkeringen van gepensioneerden in enig jaar aan te vullen en die gevuld wordt door actieven en gepensioneerden samen. AVV vindt het logischer en meer aansluiten bij de WTP als alleen de gepensioneerden de solidariteitsreserve zouden vullen.  
  3. Met deze werking van de solidariteitsreserve komt er weer een omslagelement van jong naar oud terug in de pensioenregeling, terwijl de regering juist veel woorden en moeite heeft besteed aan het verwijderen van het omslagelement uit de huidige DB-regeling. AVV vindt het onjuist dat er weer een omslagelement wordt geïntroduceerd.  
  4. Het meerderheidsakkoord gaat uit van een solidariteitsreserve om de uitkeringen in enig jaar aan te vullen die op kan lopen tot ver boven de 400% van de uitkeringen. AVV vindt dit veel te hoog, onder meer omdat hiermee de kans op pensioenverhogingen teveel beperkt wordt. 
  5. De berekende uitkomsten voor jongere deelnemers in een slecht weer scenario zien er onvoldoende goed uit.  
  6. Tot en met oktober 2023 waren sociale partners nog druk bezig om tot een akkoord te komen zodat het pensioenfonds detailhandel per 1 januari 2025 de overstap kon maken naar het nieuwe stelsel. Op 15 november 2023 heeft het pensioenfondsbestuur besloten dat de overgang naar de nieuwe regeling in elk geval niet voor 1 januari 2026 plaats kan vinden. Hiermee was voor AVV de druk weg op persé om 22 november 2023 tot een akkoord te komen.  

Alles bij elkaar genomen, ziet AVV onvoldoende aanleiding om het meerderheidsakkoord mede te ondertekenen.

27 november 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel