AVV: de democratische vakbond

Uitslag stemming verbeterd eindbod Teva

Teva

Na de vorige stemming hebben we opnieuw overleg gevoerd met je werkgever. Hier is een verbeterd eindbod uit voortgekomen dat we aan jou en je collega's hebben voorgelegd.

Tot en met gisteren - 4 maart 2024 - kon je stemmen over dit verbeterd eindbod voor een nieuwe cao Teva. AVV heeft informatiesessies gehouden waarin medewerkers om toelichting konden vragen.

We zullen je niet langer in spanning houden en meedelen dat de meerderheid wederom tegen het eindvoorstel van werkgever heeft gestemd.

Er hebben 120 mensen gestemd. Alle stemmers hebben hun stem geverifieerd en de uitslag is dus gebaseerd op deze 120 valide uitgebrachte stemmen (volledigheidshalve dit is dubbel gecheckt).

In percentages uitgedrukt is er als volgt gestemd:
54,2 procent van alle stemmers was tegen het eindbod waarover werd gestemd. De neutrale stemmers leggen zich neer bij het meerderheidsoordeel van de voor- en tegenstemmers. Dat betekent dat 57,0 procent van de voor- en tegenstemmers tegen de afspraken uit het eindbod was. In de tabel hieronder kun je zien hoe deze percentages tot stand komen.

    

  Aantal stemmen percentages: voor, tegen & neutrale stemmen percentages: alleen voor- & tegen stemmen
voor 49 40,8 43,0
tegen 65 54,2 57,0
neutraal 6 5,0  
totaal 120 100,0 100,0

 

Met deze reacties is er dus geen akkoord en gaan we je werkgever vragen wat zij nu gaan doen. We houden je op de hoogte!

06 maart 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel