AVV: de democratische vakbond

Uitslag derde stemming Teva

Teva

Na de vorige 2 stemmingen hebben we opnieuw overleg gevoerd met de werkgever van Teva. Hier is een verbeterd en laatste eindbod uit voortgekomen dat we aan de Teva medewerkers hebben voorgelegd.

Tot en met 15 maart 2024 konden alle medewerkers stemmen over dit verbeterd eindbod voor een nieuwe cao Teva. AVV heeft informatiesessies gehouden waarin medewerkers om toelichting konden vragen.

De meerderheid heeft voor het eindvoorstel van werkgever heeft gestemd.

Er hebben 122 mensen de stempagina bezocht. Hiervan hebben 119 mensen gestemd. Totaal zijn er 3 mensen die hun stem niet hebben geverifieerd. De uitslag is dus gebaseerd op deze 119 valide uitgebrachte stemmen (volledigheidshalve dit is dubbel gecheckt).

In percentages uitgedrukt is er als volgt gestemd:
81,5 procent van alle stemmers was voor het eindbod waarover werd gestemd. De neutrale stemmers leggen zich neer bij het meerderheidsoordeel van de voor- en tegenstemmers. Dat betekent dat 86,6 procent van de voor- en tegenstemmers voor de afspraken uit het eindbod was. In de tabel hieronder kun je zien hoe deze percentages tot stand komen.

    

    Aantal stemmen   percentages: voor, tegen & neutrale stemmen    percentages: alleen voor- & tegen stemmen
voor  97  81,5%   85,8%
tegen  16  13,4%   14,2%
neutraal   6   5,0%  
totaal   119  100%  100%

Met deze reacties is er dus een akkoord en gaan we de werkgever vragen om de tekst van de definitieve nieuwe cao ter goedkeuring aan ons voor te leggen. Verder gaan wij de komende maanden met de werknemers van Teva in gesprek over de invullig van de werkgroep. Hiervoor is de inbreng van medewerkers uiteraard zeer gewenst. Werk je bij Teva en wil je meepraten, meedenken of op een andere manier input leveren? Stuur een mail naar bestuurder René Koorn.

20 maart 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel