AVV: de democratische vakbond

Disclaimer

AVV streeft ernaar betrouwbare en actuele informatie te geven aan bezoekers van deze website. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan AVV niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website. Ook aan eventueel advies via de vraagfunctie, de helpdesk, op pagina’s van deze website of per e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. Voor individuele belangenbehartiging in de vorm van juridische dienstverlening hanteert AVV nadere algemene voorwaarden.

AVV kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in de bepalingen en voorwaarden. Noch AVV, noch de staf, medewerkers, of agenten van AVV aanvaarden aansprakelijkheid voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie of advies van) de website, de vraagfunctie, de helpdesk of per e-mail. AVV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites en informatie van derden die gekoppeld zijn aan de website van AVV, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van AVV of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVV mag de inhoud niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, dan wel verstrekt aan derden of voor andere doeleinden worden aangewend dan waarvoor de informatie en diensten van de website zijn bedoeld.

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel