AVV: de democratische vakbond

Documenten Belastingservice

Download onderstaande lijst

Benodigde documenten voor de Belastingaangifte

Hierbij de lijst van documenten die de belastingconsulent nodig heeft om je
belastingaangifte te verzorgen.

Samen met de consulent je aangifte indienen

De belastingconsulent dient je belastingaangifte in via de website van de Belastingdienst. Als je nog geen DigiD hebt kun je dit aanvragen via www.digid.nl met je BSN-nummer,
vraag dit aan met sms verificatie. Deze inlog is strikt persoonlijk. Als je partner ook aangifte doet moet hij of zij een eigen DigiD inlog aanvragen. Let op, dit kost tijd dus vraag deze
ruim van te voren aan. Sms controle is een verplichting, dit dien je apart aan te vragen. Dit hoeft niet wanneer je gebruik maakt van de DigiD-app.

De consulent machtigen

In maart ontvang je bericht wie de belangaangifte gaat verzorgen. Je kunt hem of haar dan machtigen via machtigen.digid.nl. Dit kan met je Digid inlog. Stuur dan onderstaande documenten naar je belastingconsulent.

Voor zover voor jou van toepassing verzoeken wij je vriendelijk onderstaande gegevens mee te nemen bij je bezoek aan de belastingconsulent.

Algemeen

 • De brief van de belastingdienst met het verzoek aangifte te doen waarop je persoonlijke gegevens staan vermeld;
 • Je DigiD gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Voorlopige aanslag voor 2023;
 • Voorlopige teruggaaf (VT) voor 2023.

Inkomen

 • Jaaropgaven 2023 (zowel van jezelf als van je partner) van de werkgever, uitkeringsinstantie, pensioen. Indien er geen jaaropgave wordt verstrekt dan de laatste loonstrook met de cumulatiegegevens;
 • Overzicht van ontvangen reiskostenvergoeding, afstand woning-werk, OV-verklaring;
 • Overige inkomsten uit arbeid, alphahulp, alimentatie, lijfrente enzovoorts;
 • Eventueel ontvangen afkoopsom (uitkering bij vertrek) bij ontslag;
 • Voorlopige aanslag 2023.

Eigen woning

 • WOZ-beschikking 2023 (gemeentelijke waardebepaling) van de woning (ook eventueel tweede eigen woning) met de omschrijving ‘Belastingjaar 2023;
 • Overzicht van betaalde hypotheekrente in 2023 (jaaropgave van de bank);
 • Indien je in de loop van het jaar een nieuwe woning hebt gekocht dan zowel de WOZ-waarde van de oude als de nieuwe woning. Ook de afrekening van de makelaar/notaris van zowel de verkoop van de oude woning als de aankoop van de nieuwe woning in 2023. Hypotheek omgezet? Alle stukken omzetting hypotheek: notariskosten en taxatiekosten huur- of pachtopbrengsten van eventuele tweede woning;
 • Eventuele ontvangen overheidsbijdrage in 2023 eigen woning;
 • De bemiddelingskosten (afsluitprovisie) en de kosten van het energielabel.

Overige

 • Betaalde premies voor lijfrentes, bedrag aanwas pensioenbedrag factor A op het pensioenoverzicht;
 • Overzicht van ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting;
 • Betaalde en ontvangen alimentatie en verhaalde bijstand;
 • Overzicht van de niet vergoede ziektekosten (Zoals medicijnen, kosten van vervoer naar artsen, hulpmiddelen, fysiotherapie etc.) Voor zover deze niet onder het wettelijk eigen risico ( € 385,=) vallen en de eventuele uitbreiding van het eigen risico (maximaal € 500,=) daarvan;
 • Vrijwilligerswerk ( (max € 1.800,= per jaar);
 • Overzicht van alle giften aan goede doelen (anbi-nummer + bedrag vermelden);
 • Pensioenopgave in verband met eventuele lijfrente berekening.

Box 3 Sparen en beleggen

Indien jij en je partner aan spaargeld of beleggingen boven een totaalbedrag van € 114.000,= (of € 57.000,= bij een alleenstaande) uitkomen moet je ook onderstaande gegevens meenemen.

 • Saldi leningen en bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2023;
 • Waarde opgaven bezittingen, aandelen/ obligaties, alsmede contanten per 1 januari 2023;
 • Eventuele schulden per 1 januari 2023 en 31 december 2023 hoger dan een totaalbedrag van € 6.800,= (of € 3.400,= bij een alleenstaande) WOZ-waarde 2023 van een eventuele overige onroerende zaken.

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel